Mission
RQT vill bidra till att återskapa det svenska tennisundret genom att förändra arbetssättet kring våra yngre förmågor som är beredda att satsa och älskar att tävla.

Vi verkar för alla (oavsett ambitionsnivå, ålder, kön eller bakgrund) och vill tillsammans med våra partners och medlemmar bygga en unik kultur som är inkluderande, stöttande och motiverande.

Mål
RQT har två övergripande mål med sin verksamhet:
- Senast år 2030 få fram spelare som deltar i kval i Grand Slam-tävlingar.
- Ta en aktiv roll i att förbättra folkhälsan och integrationen.

Generation Pep
RQT ställer sig bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag. Bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Det vill vi vara med och förändra.

Genom RQT:s inkluderande miljö där barn och unga har möjlighet att spela tennis och padel på alla nivåer, bidrar vi aktivt till ökad rörelseglädje och minskat stillasittande. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

”Ett fantastiskt initiativ av en familj med en intressant tennishistoria som nu skapar möjligheter att skriva ett nytt framgångskapitel i Svensk tennis.”

Julius Demburg - Verksamhetsansvarig, RQT