RQT Stora Wäsby Spelrätt
Här följer en beskrivning av spelrätter för tennis som erbjuds på RQT inklusive våra avgifter.

Bli medlem

Förmåner
Medlemmar
RQT
StoraWäsby

Spelrätter
På RQT tillämpas ett modernare sätt att boka tid genom spelrätter. Med en spelrätt kan du spela en eller flera gånger i veckan utan extra kostnad. Du kan faktiskt spela varje dag om du vill.

Ju mer du spelar desto mer förmånligt blir det. Flexibiliteten för dig som spelare ökar och ”flödet” av människor i hallen ökar, d.v.s. miljön i anläggningen blir mer levande och det möjliggör en större social samvaro där medlemmar träffar en större andel andra medlemmar. 

Som medlem med spelrätt kan du boka en tid upp till två veckor innan spel och dessutom har du förmånen att boka en ytterligare timme med 24 timmar innan spel.

Som medlem utan spelrätt kan du endast boka en strötid upp till max sex dagar innan spel. 

Så här går det till för dig som är medlem med spelrätt:

Exempel 1: Antag att du vill spela på tisdagar kl 18:00. Två veckor innan spel bokar du din första tisdagstid. Direkt när du har spelat på den tiden bokar du din nästa tisdagstid kl 18:00 så maximerar du sannolikheten för att kunna spela på samma tid vecka för vecka. Vissa veckor kommer det givetvis inte fungera pga. att andra medlemmar också ska få chansen att få spela på attraktiva tider.  

Exempel 2: Om du vill nyttja din spelrätt för att spela många timmar varje vecka så får du välja de timmar som finns tillgängliga med kort varsel. Du kommer att kunna spela tennis varje dag men olika tider beroende på tillgänglighet.

Medlem med ORDINARIE SPELRÄTT  RQT Tennis

- Medlemskap i RQT Stora Wäsby. (Medlemskap i Stora Wäsby TK ingår inte i medlemskap med spelrätt). 

- Boka en tennistid 14 dagar innan spel. ( 4-8 dagar före övrig kunder).

- Boka ytterligare tennistid med 24 timmars respit.

- Kan boka en timme tennis i taget. När du spelat timmen kan man boka en ny tid.

- Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 24 timmar innan spel.

- Spelrätten gäller för både inomhus- och utomhus tennisbanor.

- Fri tillgång till gym. (Med reservation för RQTs aktiviteter.)

- Du kan dessutom ta med dig en gäst i samband med spel.  

- Bindningstid 1 år betalas i förväg och kan läggas som kvartalsbetalning. 

- Boka speltider för padel till medlemspris 14 dagar innan spel. 

- Observera att samtliga medspelare behöver vara medlemmar på RQT Stora Wäsby. Under ett tillfälle får varje gäst som du spelar med prova på en gång innan vederbörande behöver teckna ett medlemskap.

Årsavgift: 12 000 kr
Kvartalsavgift: 3 000 kr

Du ansöker om spelrätter genom att skicka ett mejl till: julius@rqtstorawasby.seSPELRÄTT SENIOR
gäller för tennis. Från 65 år och uppåt.

- Seniorspelrätt kan man erhålla fr.o.m. det år man fyller 65 år. 

- Medlemskap i RQT Stora Wäsby.Kan spela tennis på vardagar före 09:00-14:00 (sista speltid 13:00-14:00) 

- Kan spela en timme i taget. När man spelat denna timme kan man boka en ny tid.

- Ytterligare en timme kan bokas, dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 24 timmar innan spel och gäller vardagar 09:00-14:00 (sista speltid 13:00-14:00). 

- Medlem med Seniorspelrätt kan endast ta lektioner på det tider där de själva kan boka. 

- Spelrätten gäller för både inomhus- och utomhus tennisbanor.

- Fri tillgång till gymmet vardagar innan 14:00. (Med reservation för RQT:s aktiviteter)

- Tillgång till gym innefattar ej gäster

-Bindningstid 1 år betalas i förväg och kan läggas som kvartalsbetalning.

Årsavgift: 8 500 kr
Kvartalsavgift: 2 125 kr

Du ansöker till denna spelrätt genom att skicka ett mejl till: julius@rqtstorawasby.se


SPELRÄTT JUNIOR
gäller för tennis. Ålder 6-19 år.

- Medlem med juniorspelrätt för barn och ungdomar 6-19 år som har förälder som är medlem (man kan ansöka till detta medlemskap med spelrätt så länge man är 18 år eller yngre = tom man fyller 18 år). 

- Rätt att boka och spela tennis september – juni måndag – torsdag före 15.00 (sista speltid 14.00-15.00) samt från 19.00. 

- Som ovan september-juni, fredag, lördag och söndag från 17:00

- Som ovan september-juni, fredag före klockan 13:00 sista speltid 12:00-13:00. 

- Som ovan september-juni lördag-söndag 07:00-09:00 och 18:00-23:00.Som ovan juli-augusti på samtliga banor och tider. 

- Kan boka i hallen 5 minuter före på så kallad drop in, samtliga banor och tider även om du har en tid bokad i systemet. 

- Kan spela en timme i taget. När man spelat denna timme kan man boka ny tid. Gäller dock inte drop in tider som nämnt ovan. 

- Medlem med juniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka. 

- Denna spelrätt är begränsad till maximalt två speltillfällen per vecka. (drop in tider räknas ej

Årsavgift: 7 500 kr
Kvartalsavgift: 1 875 kr

Du ansöker till denna spelrätt genom att skicka ett mejl till: julius@rqtstorawasby.se


Som medlem i RQT får du tillgång till:

6

Tennisbanor (4 inne & 2 ute)

6

Padelbanor (3 inne & 3 ute)

3528

Kvadratmetrar hälsa, motion och återkoppling

Priser för våra strötider

Aktiviteter

Tider

Medlem

Icke medlem

Boka bana

Tennis

290 kr

230 kr

350 kr

290 kr

Padel

300 kr

180 kr

360 kr

240 kr

Lila tider

Mån-Fre

07:00-14:00

Gula tider

Mån-Fre
Lör-Sön

14:00-22:00
08:00-22:00

Spelrätter i tennis

På RQT tillämpas ett modernare sätt att boka tid, dvs genom spelrätter. Med en spelrätt kan du spela en eller flera gånger i veckan utan extra kostnad. Du kan faktiskt spela varje dag om du vill! Ju mer du spelar desto mer förmånligt blir det.

Som medlem med spelrätt kan du boka en tid upp till två veckor innan spel och dessutom har du förmånen att boka ytterligare en timme kl. 17:00 dagen före din bokade timme. Som medlem utan spelrätt kan du endast boka en strötid upp till max sex dagar innan spel.

Så här går det till för dig som är medlem med spelrätt:

Exempel 1

Antag att du vill spela på tisdagar kl. 18:00, två veckor innan spel bokar du din första tisdagstid. Genom att du redan kl. 17:00 på måndagen dagen innan din första tisdagstid bokar din nästa tid kl. 18:00 tisdagen veckan efter så maximerar du sannolikheten för att kunna spela på samma tid vecka för vecka

Exempel 2

Om du vill nyttja din spelrätt för att spela tennis många timmar varje vecka så får du välja de timmar som finns tillgängliga med kort varsel. Du kommer att kunna spela tennis varje dag men olika tider beroende på tillgänglighet.

Medlem med ordinarie spelrätt RQT Tennis

 • Medlemskap i RQT Stora Wäsby

 • Du kan boka en timme tennis i taget. När du spelat klart timmen kan du boka en ny tid.

 • Du kan boka ytterligare en timme tennis dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel.

 • Tillgång till gym. (Med reservation för RQT's aktiviteter).

 • Tillgång till gym innefattar ej gäster. Medlem i RQT får använda gymmet i samband med spel ihop med spelrättsinnehavare.

 • Bindningstid ett år betalas i förväg och kan läggas som kvartalsbetalning.

 • Observera att samtliga medspelare behöver vara medlemmar på RQT Stora Wäsby. Under ett tillfälle får varje gäst spela med dig innan vederbörande behöver teckna ett medlemskap.

  Notera att RQT har rätten att justera medlemsvillkoren.

Avgifter

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

12 000 kr
3 000 kr

Medlem med kontrakt *

 • Medlemskap i RQT Stora Wäsby

 • Du har en timme tennis i veckan året runt på samma tid varje vecka.

Avgifter

Gula tider

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

12 000 kr
3 000 kr

Lila tider

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

9 000 kr
2 250 kr

* Gäller endast de med kontraktstider historiskt.

Spelrätt Senior
Gäller för tennis
Från 65 år och uppåt

 • Seniorspelrätt kan du erhålla fr.o.m. det år man fyller 65 år.

 • Medlemskap i RQT Stora Wäsby.

 • Du kan spela tennis på vardagar före 09:00-14:00 (sista speltid 13:00-14:00)

 • Du kan spela en timme i taget. När du spelat klart timmen kan du boka en ny tid.

 • Du kan boka ytterligare en timme tennis dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel och gäller vardagar 09:00-14:00 (sista speltid 13:00-14:00).

 • Medlem med Seniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.

 • Tillgång till gymmet vardagar innan 14:00 (med reservation för RQT's aktiviteter).

 • Tillgång till gym innefattar ej gäster.

 • Bindningstid ett år betalas i förväg och kan läggas som kvartalsbetalning.

  Notera att RQT har rätten att justera medlemsvillkoren.

Avgifter

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

8 500 kr
2 125 kr

Spelrätt Junior
Gäller för tennis
Ålder: 6-18 år

 • Juniorspelrätt är för barn och ungdomar 6-18 år och som har en förälder som är medlem (du kan ansöka till detta medlemskap med spelrätt så länge du är 18 år eller yngre = gäller hela året du är 18).

 • Rätt att boka och spela tennis:
  - September- juni, måndag- torsdag före kl. 15.00 (sista speltid 14.00-15.00) samt från kl. 19.00.
  - September- juni, fredag- söndag från kl. 17:00.
  - September- juni, fredag före kl. 13:00 (sista speltid 12:00-13:00).
  - September- juni, lördag- söndag kl. 07:00-09:00 och kl. 18:00-23:00.
  - Juli- augusti på samtliga banor och tider.

 • Du kan boka tennis i hallen fem minuter före på så kallad drop in, på samtliga banor och tider även om du har en tid bokad i systemet.

 • Du kan spela en timme tennis i taget. När du spelat klart timmen kan du boka en ny tid (gäller dock inte drop in tider som nämnt ovan).

 • Medlem med juniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.

 • Denna spelrätt är begränsad till maximalt två speltillfällen per vecka (drop in tider räknas ej).

  Notera att RQT har rätten att justera medlemsvillkoren.

Avgifter

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

7 500 kr
1 875 kr