RQT vill väcka ett brett intresse för tennis och padel. Vi ska vara med och fostra nästa generations svenska tennistalanger och senast 2030 skall vi ha två kvalspelare som deltar i de internationella Grand Slam turneringarna.

Generation Pep

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra! Genom vår inkluderande miljö på RQT Stora Wäsby, där barn och unga har möjlighet att spela tennis och padel på alla nivåer, bidrar vi aktivt till ökad rörelseglädje och minskat stillasittande. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.

”Ett fantastiskt initiativ av en familj med en intressant tennishistoria som nu skapar möjligheter att skriva ett nytt framgångskapitel i Svensk tennis.”

Julius Demburg - Verksamhetsansvarig, RQT