RQT Stora Wäsby Medlemskap

Som medlem i RQT Stora Wäsby får du ta del av våra erbjudanden.

Detta ingår som medlem i RQT Stora Wäsby

 • Boka tennis- och padelbanor 10 dagar i förväg, dvs två dagar före icke medlemmar.

 • Medlemspris för tennisbanor är reducerade med 60 kr.

 • Medlemspris för bokning av padelbanor är reducerade med 40-50 kr.

 • Ekonomisk stöttning av ungdomsverksamheten.

 • 10% på RQT's kläder.

 • Erbjudanden om rabatter på tennis- och padelartiklar samt annat exklusivt för RQTs medlemmar.

 • Möjlighet att boka lektioner med tränarteamet i padel & tennis.

 • Möjlighet att boka lektioner med tränarteamet i padel & tennis.

 • Möjlighet att delta i RQT's aktivitetsprogram.

 • Rätt att spela tennis med spelrättsinnehavare.

 • Förtur till medlemskap 2022.

 • Årsavgift: 350 kr/år.

 • Är du medlem i SWTK så ingår medlemskap i RQT Stora Wäsby när du lämnat personuppgifter.

  Notera att medlemsvillkoren kan komma att justeras något under året.

Årsavgift
350
kr/år

RQT - Nästa generations racketanläggning.

Teckna ditt medlemskap på www.matchi.se

Som medlem i RQT får du tillgång till

4

Tennisbanor

3

Padelbanor

3528

Kvadratmetrar hälsa, motion och återkoppling

RQTs Öppettider

Priser för våra strötider

Aktiviteter

Tider

Medlem

Icke medlem

Boka bana

Tennis

290 kr

230 kr

350 kr

290 kr

Padel

470 kr

380 kr

470 kr

420 kr

Lila tider

Mån-Tors
Fredag

07:00-16:00
07:00-16:00

Gula tider

Mån-Tors
Fredag
Lördag
Söndag

16:00-21:00
16:00-19:00
08:00-22:00
08:00-22:00

Spelrätter i tennis

På RQT tillämpas ett modernare sätt att boka tid, dvs genom spelrätter. Med en spelrätt kan du spela en eller flera gånger i veckan utan extra kostnad. Du kan faktiskt spela varje dag om du vill! Ju mer du spelar desto mer förmånligt blir det.

Som medlem med spelrätt kan du boka en tid upp till två veckor innan spel och dessutom har du förmånen att boka ytterligare en timme kl. 17:00 dagen före din bokade timme. Som medlem utan spelrätt kan du endast boka en strötid upp till max sex dagar innan spel.

Så här går det till för dig som är medlem med spelrätt:

Exempel 1

Antag att du vill spela på tisdagar kl. 18:00, två veckor innan spel bokar du din första tisdagstid. Genom att du redan kl. 17:00 på måndagen dagen innan din första tisdagstid bokar din nästa tid kl. 18:00 tisdagen veckan efter så maximerar du sannolikheten för att kunna spela på samma tid vecka för vecka

Exempel 2

Om du vill nyttja din spelrätt för att spela tennis många timmar varje vecka så får du välja de timmar som finns tillgängliga med kort varsel. Du kommer att kunna spela tennis varje dag men olika tider beroende på tillgänglighet.

Medlem med ordinarie spelrätt RQT Tennis

 • Medlemskap i RQT Stora Wäsby

 • Du kan boka en timme tennis i taget. När du spelat klart timmen kan du boka en ny tid.

 • Du kan boka ytterligare en timme tennis dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel.

 • Tillgång till gym. (Med reservation för RQT's aktiviteter).

 • Tillgång till gym innefattar ej gäster. Medlem i RQT får använda gymmet i samband med spel ihop med spelrättsinnehavare.

 • Bindningstid ett år betalas i förväg och kan läggas som kvartalsbetalning.

 • Observera att samtliga medspelare behöver vara medlemmar på RQT Stora Wäsby. Under ett tillfälle får varje gäst spela med dig innan vederbörande behöver teckna ett medlemskap.

  Notera att RQT har rätten att justera medlemsvillkoren.

Avgifter

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

12 000 kr
3 000 kr

Medlem med kontrakt *

 • Medlemskap i RQT Stora Wäsby

 • Du har en timme tennis i veckan året runt på samma tid varje vecka.

Avgifter

Gula tider

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

12 000 kr
3 000 kr

Lila tider

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

9 000 kr
2 250 kr

* Gäller endast de med kontraktstider historiskt.

Spelrätt Senior
Gäller för tennis
Från 65 år och uppåt

 • Seniorspelrätt kan du erhålla fr.o.m. det år man fyller 65 år.

 • Medlemskap i RQT Stora Wäsby.

 • Du kan spela tennis på vardagar före 09:00-14:00 (sista speltid 13:00-14:00)

 • Du kan spela en timme i taget. När du spelat klart timmen kan du boka en ny tid.

 • Du kan boka ytterligare en timme tennis dock med kort framförhållning. Denna bokning kan göras tidigast 17:00 kvällen innan spel och gäller vardagar 09:00-14:00 (sista speltid 13:00-14:00).

 • Medlem med Seniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.

 • Tillgång till gymmet vardagar innan 14:00 (med reservation för RQT's aktiviteter).

 • Tillgång till gym innefattar ej gäster.

 • Bindningstid ett år betalas i förväg och kan läggas som kvartalsbetalning.

  Notera att RQT har rätten att justera medlemsvillkoren.

Avgifter

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

8 500 kr
2 125 kr

Spelrätt Junior
Gäller för tennis
Ålder: 6-18 år

 • Juniorspelrätt är för barn och ungdomar 6-18 år och som har en förälder som är medlem (du kan ansöka till detta medlemskap med spelrätt så länge du är 18 år eller yngre = gäller hela året du är 18).

 • Rätt att boka och spela tennis:
  - September- juni, måndag- torsdag före kl. 15.00 (sista speltid 14.00-15.00) samt från kl. 19.00.
  - September- juni, fredag- söndag från kl. 17:00.
  - September- juni, fredag före kl. 13:00 (sista speltid 12:00-13:00).
  - September- juni, lördag- söndag kl. 07:00-09:00 och kl. 18:00-23:00.
  - Juli- augusti på samtliga banor och tider.

 • Du kan boka tennis i hallen fem minuter före på så kallad drop in, på samtliga banor och tider även om du har en tid bokad i systemet.

 • Du kan spela en timme tennis i taget. När du spelat klart timmen kan du boka en ny tid (gäller dock inte drop in tider som nämnt ovan).

 • Medlem med juniorspelrätt kan endast ta lektioner på de tider där de själva kan boka.

 • Denna spelrätt är begränsad till maximalt två speltillfällen per vecka (drop in tider räknas ej).

  Notera att RQT har rätten att justera medlemsvillkoren.

Avgifter

Årsavgift:
Kvartalsavgift:

7 500 kr
1 875 kr